Zadatak


Grupa mladih entuzijasta je u želji da podrži i motiviše zauzete i radne ljude da u svoju svakodnevnicu uvedu treninge i zdravu ishranu, osmislila brend HealtyLife. Naš zadatak je bio da izradimo dizajn brenda i kompletne iOS aplikacije koju bi lansirali na Apple Store-u, sa akcentom na jednostavnom UI i UX, kao i grafičkim komunikacijama unutar nje.

KLIJENT

Healty Life

NAŠE USLUGE

UI Design, Dizajn logotipa, UX, Kompletan dizajn iOS aplikacije

Rešenje


Novi logotip predstavlja simbiozu inicijala i simbola munje koji asociraju na brzinu, snagu i preciznost. Dizajn prati serija fotografija i video zapisa instruktora fitnesa. UI design je intuitivan i jasno definisan, a vizuelni elementi naglašeni fluorescentnim bojama. Strogo smo pratili guide standarde kako bi aplikacija na svim uređajima izgledala odlično.