Zadatak


Klinika Milmedic je zatražila redizajn logotipa i dizajn propagadnog materijala u maniru njihovog postojećeg vizuelnog identieta. Trebalo je dizajnirati dve brošure i to jedna koja će prezentovati sve tri oblasti medicine kojima se ova poliklinika bavi, tj. oftamologija, interna medicina i ortopedija, a druga predstavlja informator za pacijente. Nakon toga zatražen nam je i dizajn novogodišnje čestitke u digitalnom formatu.

KLIJENT

Klinika Milmedic

NAŠE USLUGE

Redizajn logotipa, dizajn brošura i elektronske čestitke

Rešenje


Redizajniranom logotipa je modernizovana tipografija, pojačane su nijanse odabranih boja, uklonjeni su nedostaci u vidu preklapanja tipografije i zraka i pojednostavljena je kompletna simbolika. Odlučili smo se na minimalistički pristup dizajna brošura sa korporativnim bojama, tj. narandžastom, belom i sivom. Drugu brošuru je trebalo kolorno odvojiti od prve, ali ipak zadržati isti stil i vizuelni identitet. Uz pomoć piktograma i tipografskih karaktera u jarkim bojama, istaknute su najznačajnije poruke i informacije za pacijente.