Zadatak


Brend Yadran obuhvata širok dijapazon zamrznutih prehrambenih proizvoda visokog kvaliteta. Naš zadatak je bio sledeći: dizajn logotipa i razvoj novog vizuelnog identiteta kompanije Yadran, osmišljavanje ambalaže za povrće i voće, fotografisanje za potrebe dizajna pakovanja i dizajn kataloga proizvoda. Dobili smo potpunu slobodu, te smo sa velikim elanom ušli u celu priču.

KLIJENT

Yadran Srbija

NAŠE USLUGE

Dizajn logotipa, izrada vizuelnog identiteta, dizajn pakovanja, dizajn kataloga proizvoda, usluga fotografije

Rešenje


Prilikom kreiranja vizuala i logoa brenda, cilj nam je bio da stvorimo dizajn koji će dodatno istaći unikatnost proizvoda među konkurencijom. Boje prirodnog zelenila, sunca i plodnih polja pretočili smo u jednostavne konture i dobili idealan logo koji asocira na svež, zdrav, visoko kvalitetan i hranjiv proizvod. Takav logo, udružen sa vizuelnim identitetom celokupne ambalaže koja mami jarkim bojama, jednostavno kupca tera da posegne za proizvodom.