Zadatak


Hotel Srbija je jedan od najpoznatijih beogradskih hotela, nudi svojim gostima prijatnu atmosferu i izvrsnu uslugu. U cilju promocije i unapređenja vizuelnog identiteta hotela, angažovani smo kao kreativni saradnici.

KLIJENT

Hotel Srbija

NAŠE USLUGE

Razvoj vizuelnog identiteta, dizajn poslovnih papira, dizajn brošure, dizajn kartica, dizajn menija i placemate, dizajn čestitke

Rešenje


Osnova vizuelnog identiteta novih menija i promotivnih materijala čini vintage stil sa kolažiranim ilustracijama u duhu starih časopisa. Placemate je izrađen u istom maniru sa apliciranim viktorijanskim priborom za jelo. U identitet hotela je uvedena jarko crvena boja koja je između ostalog aplicirana na nove loyality kartice, kožne korice menija i foldera za račun, kao i na zvaničnoj prezentaciji ponude hotela novim klijentima.