Zadatak


Naš zadatak je bio dizajn logoa, vizuelnog identiteta i korporativnog materijala kao i brendiranje na mestu prodaje za novotvoreni lanac benzinskih pumpi Horizon energy. U moru konkurencije i velikih investicija, trebalo se izdvojiti originalnošću, simbolikom i atraktivnošću ali i jasnim znakom koji ima potencijal da traje dugo. Elementi koje je trebalo naglasiti su energija, snaga i sigurnost.

KLIJENT

Horizon Energy

NAŠE USLUGE

Dizajn logotipa, izrada vizuelnog identiteta pumpe, dizajn poslovnih papira, brendiranje velikih formata, dizajn zastava, dizajn loyalty kartica

Rešenje


Ideja nam je bila da logo sadrži stilizaciju izlazećeg Sunca kao najvećeg izvora energije i kombinaciju kontrastnih boja. Metalni okvir koji se nalazi oko znaka simboliše poprečni presek creva za gorivo. Na osnovu logotipa je stvoren i kompletan vizuelni identitet u istom duhu, a urađen je i opširan projekat kompletnog brendiranja lanca benzinskih pumpi.